یافتن محصولات و سرویس ها

CPU
Disk
RAM
IPs
BW
12 cores 64GB RAM 2TBx2 Disks
شروع از
M$4,916.25MXN ماهانه
12 cores / 24 threads
2 x 2TB
64 GB
1
1Gbps